عنوان : گروه : از تاریخ : تا تاریخ :
 
​بزرگداشت حافظ در بوستان صنوبر منطقه دو شهرداری :
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ - ​بزرگداشت حافظ در بوستان صنوبر منطقه دو شهرداری
 
مهندس مهران بهرامی نزاد شهردار منطقه دو : در تعریف پروژه های منطقه دو شهرداری محله محوری و نیاز ساکنین محلات در نظر گرفته شده است :
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ - مهندس مهران بهرامی نزاد شهردار منطقه دو : در تعریف پروژه های منطقه دو شهرداری محله محوری و نیاز ساکنین محلات در نظر گرفته شده است
 
عملیات روکش آسفالت در منطقه دو شهرداری :
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ - عملیات روکش آسفالت در منطقه دو شهرداری
 
عملیات لایروبی چاه و حفر چاه های جدید در منطقه :
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ - عملیات لایروبی چاه و حفر چاه های جدید در منطقه
 
عملیات لایروبی کانال های روباز و رو بسته در منطقه :
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ - عملیات لایروبی کانال های روباز و رو بسته در منطقه
 
عملیات جوشکاری و بنایی در منطقه :
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ - عملیات جوشکاری و بنایی در منطقه
 
عملیات اجاره تانکر آب 13000 لیتری در منطقه :
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ - عملیات اجاره تانکر آب 13000 لیتری در منطقه