شهروندان مالک شهر و شهرداری مستاجر مردم است

دکتر شهریاری شهردار منطقه دو شیراز :
شهروندان مالک شهر و شهرداری مستاجر مردم است .
پیاده راه سلامت و ورزش در بلوار احمد ین موسی (ع) در حال اجرا است.
ضایعات فروشان ، معضل بزرگ در سطح منطقه هستند.
عملیات اجرایی عمرانی ده ها پروژه انسان محور عمرانی و خدماتی در سطح منطقه آغاز شده است .
تمام پروژه های عمرانی پیوست فرهنگی و انسان محوری دارند.

منبع : شهرداری منطقه دو شیراز
۵۱۱
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است