اجاره پارکینگ رو باز ولیعصر(عج)

نوبت اول: 01/03/98                                                                        
نوبت دوم: 02/03/98
شهرداری منطقه دو شیراز در نظر دارد به موجب مجوز 4569/ش الف د مورخ 25/5/83 شورای محترم اسلامی شهر شیراز نسبت به اجاره پارکینگ رو باز ولیعصر(عج) به صورت تکی به مدت یک سال به شرکت های خدماتی باموضوع اساسنامه (موضوع پارکینگ داری  یا کارت پارک )و همچنین گواهی تایید صلاحیت از اداره کار به همراه تاریخ معتبر  واگذار نماید . لذا از کلیه شرکت کنندگان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت اخذ اسناد مزایده به آدرس: بلوار رازی پارک مروارید واحد قراردادهای شهرداری منطقه دو مراجعه نمایند.
 
ردیف نام پارکینگ آدرس مبلغ ماهیانه نرخ ورودی به ازای یک ساعت نرخ برای هر ساعت اضافه سپرده شرکت در مزایده به ریال
1 ولیعصر (عج) میدان ولیعصر روبروی بیمارستان شیراز 200/000/000 ریال 10/000 ریال 5/000 ریال 120/000/000 ریال
 
 
1.مبلغ تضمین شرکت در مزایده به صورت پرداخت نقدی به شماره حساب 700794696677 یا ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری منطقه دو شیراز به  شناسه ملی 14002091671 شماره شبا 420610000000700794696677و کد اقتصادی 411364877455و کد پستی 7153613498
2.آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات روز یکشنبه مورخ19/03/98، پایان وقت اداری  راًس  ساعت 14:15  می باشد
تبصره : بدیهی است پس از تاریخ و ساعت مذکور هیچگونه پیشنهادی پذیرفته نخواهد شد .
  1. کلیه مخارج نشر آگهی بعهده برنده مزایده می باشد .
  2. کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد .
  3. برندگان اول و دوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
  4. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به واحد قرارداد  شهرداری منطقه دو مراجعه نمایند و یا به سایت www.SHIRAZ.IR/zone2 و یا با شماره تلفن 37259811 داخلی 1206 تماس حاصل نمایند .
  5. 6.   زمان برگزاری کمیسیون سه شنبه مورخ21/03/98 واقع در چهارراه خلدبرین  جنب آتش نشانی طبقه سوم سالن جلسات مدیریت حقوقی شهرداری
 

منبع : شهرداری منطقه دو شیراز
تعداد بازدیدها : ۲۱۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است