تکمیل محوطه سازی مجموعه ورزشی کارگر

اجرای کامل محوطه سازی که در مرحله برآورد میباشد و جز پروژه های سال 98 میباشد
مساحت : 7700 مترمربع

منبع : منطقه دو
۳۶۳
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است