مجتمع تجاری و پارکینگ خیابان کارگر

مشخصات فنی پروژه
•دو طبقه پارکینگ با ظرفیت 45 اتومبیل به مساحت زیربنا 1700 متر مربع
•سه طبقه تجاری با ظرفیت 37 واحد به مساحت 2600 مترمربع
برآورد این پروژه :           27/000/000/000ریال 
پیشرفت فیزیکی :  80%

منبع : منطقه دو
۲۶۸
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است