بازدید از کوچه سبز

بازدید میدانی دکتر قائدی عضو محترم و سخنگوی شورای شهر ، رئیس کمیسیون عمران _ حمل و نقل و ترافیک و ناظر در منطقه دو و همراهان از کمیسیون عمران ، مهندس بهرامی نژاد شهردار منطقه دو به همراه مسئولین اجرائی
و یاوران شورای محلی
از کوچه سبز در این منطقه 

منبع : شهرداری منطقه دو شیراز
تعداد بازدیدها : ۲۰۵
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است