نشست دوستانه با اداره اطلاع یابی و ارتباط ۱۳۷

نشست همفکری و هم اندیشی با همکاران سامانه 137 اداره اطلاع یابی و ارتباط مردمی در منطقه دو شهرداری با حضور مهندس بهرامی نژاد شهردار منطقه دو به همراه معاونین و مسئو.لین اجرائی ، دکتر شهریاری رئیس محترم اداره اطلاع یابی و ارتباط مردمی و همراهان در خصوص بررسی وضعیت و شرایط منطقه دو و تقدیر و تشکر از همکاران این منطقه در خصوص مقاو اول پاسخگویی به شهروندان و رسیدگی به امور 
مچنین بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای لازم جهت حل آن

منبع : شهرداری منطقه دو شیراز
تعداد بازدیدها : ۱۳۰
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است