بازدید میدانی از محله های منطقه دو شهرداری

بازدید میدانی دکتر قائدی عضو محترم شورا و همراهان وی ب
ه همراه مهندس اکبری شهردار منطقه دو ، معاونین و مسئولین اجرائی منطقه
یاوران شورای محله ها 
از شهرک بهار ، کوی زهرا و قلعه شاهزاده بیگم
بمنظور بررسی مشکلات جهت رفع آن از جمله : جداول ، همسطح سازی ، بهسازی ، پاکسازی ، آسفالت  و .....
 همچنین رسیدگی به وضعیت و معضلات ضایعات فروشی در این محله ها

منبع : منطقه دو
تعداد بازدیدها : ۹۵
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است