بوستان حاشیه رحمت

مساحت پروژه:  5 هکتار
مشخصات فنی:
خاکبرداری، خاکریزی، ایجاد فضای سبز،  نمازخانه،  ساختمان نگهبانی،،زمین ورزشی، چمن مصنوعی،مسیر پیاده روی و دوچرخه سواری ، فضای ورزشی ،احداث نمازخانه و سرویس بهداشتی دردو قسمت پارک
مبلغ پروژه:  56/014/613/626 ریال
پیشرفت فیزیکی : 100%

منبع : منطقه دو
۲۱۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است