آگهی فراخوان مزایده حضوری

آگهی فراخوان مزایده حضوری ( حراج)

نوبت اول  17/06/97           نوبت دوم  18/06/97         
شهرداری شیراز ، درنظر دارد  در محدوده منطقه دو خود محل های مشروحه ی مندرج در جدول ذیل را با شرایط ذکر شده جهت ارائه خدمات به شهروندان را  از طریق فراخوان عمومی به مزایده حضوری (حراج)  گذاشته  و با انعقاد قرارداد اداری اجاره  بدون اخذ سرقفلی و با مدت معین  به بخش خصوصی  ( اشخاص حقیقی و حقوقی ) برنده مزایده واگذار نماید. بدیهیست برنده مزایده ، پیشنهاد دهنده ای است که مورد تایید مراجع ذیصلاح و دارای تمامی شرایط مزایده و بالاترین قیمت پیشنهادی بوده و از طریق کمیسیون مزایده شهرداری اعلام شده باشد . متقاضیان واجد شرایط میتوانند برای دریافت اسناد این مزایده از زمان درج آگهی و تاحداکثرپایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 22/06/97 به شهرداری منطقه دو ، واقع در ابتدای بلوار رازی مراجعه نمایند.
 
ردیف
                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                         محل مورد مزایده
مدت قرارداد مساحت تقریبی مبلغ سپرده شرکت در مزایده به ریال ملاحظات
1 غرفه تنقلات و نوشیدنی پارک ولیعصر ( میدان ولیعصر ) سه سال 30 متر مربع 30/000/000 اجاره  بها غرفه ها برای هر سال  (سال دوم و سوم )با 20 درصد افزایش نسبت به قیمت پیشنهادی برنده سال قبل محاسبه می گردد.
2 زمین چمن مصنوعی پارک ولیعصر ( میدان ولیعصر ) سه سال 1000 متر مربع 30/000/000
3 غرفه تنقلات پارک رحمت ( میدان کوزه گری به سمت پل غدیر ) سه سال 12 متر مربع 30/000/000
4 زمین چمن مصنوعی پارک جوان ( میدان کوزه گری پشت پارکینگ ) سه سال 1300 متر مربع 30/000/000
5 عرصه (محل) استقرار دستگاه قلعه بادی پارک شهید دوران سه سال 240 متر مربع 100/000/000
6 عرصه (محل) استقرار دستگاه ترامپولین پارک شهید دوران سه سال 105 متر مربع 000/000/100
7 عرصه (محل) استقرار دستگاه قایق شارژی پارک انقلاب سه سال 15 متر  مربع 000/000/100
8 عرصه (محل) استقرار مجموعه شهر بازی پارک جوان سه سال 700 مترمربع 000/000/200
 
 - متقاضی میبایست قبل از ارائه پیشنهاد محل مورد اجاره را رویت نموده و از کم و کیف آن مطلع گردد.
- برنده مزایده حق هرگونه تغییر کاربری دیگر در طی مدت پیمان در محل مورد اجاره نخواهد داشت .
- برنده مزایده میبایست فاقد هرگونه اعتیاد به مواد مخدر و سوء پیشینه کیفری در جرائم خاص باشد.
- افراد حقیقی و حقوقی مشمول منع مداخله در معاملات دولتی حق شرکت در مزایده را نخواهند داشت.
- تمامی متقاضیان شرکت در مزایده میبایست دارای سن قانونی و افراد ذکور دارای گواهی اشتغال به تحصیل و یا خدمت نظام وظیفه و یا دارای کارت پایان و یا معافیت خدمت باشند.
- مبلغ سپرده شرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی  و یا واریز نقدی بحساب شهرداری شیراز قابل قبول است.
-زمان برگزاری جلسه کمیسیون مزایده حضوری (حراج) ، ساعت 10صبح روز شنبه مورخ 24/06/97  در سالن ساختمان شهرداری منطقه دو  خواهد بود.
- هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده میباشد .
- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است که در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
- آگهی فوق از طریق سایت www.shiraz.ir/zone2   قابل مشاهده است .
- سایرشرایط در اسناد مزایده به متقاضیان ارائه خواهد شد.                                                            
- درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر ، شماره تلفن 7- 07137259811 آماده پاسخگویی می باشد.
 
                        اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

منبع : منطقه دو
۴۲۸
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است