تماس با ما

حوزه شهردار   حراست و بازرسی 
ردیف محل نام و نام خانوادگی شماره داخلی شماره تلفن مستقیم   ردیف محل نام و نام خانوادگی شماره داخلی شماره تلفن مستقیم
1  رییس حوزه شهردار اقای بذرگر 1307 37259821   1 مسئول حراست آقای زارعی 1305 37259824
2  دفتر شهردار  آقای سلطانی و خانم کلانتری 1313 37259822   2 مسئول بازرسی  آقای بارانی 1306 -
3   آقای  مهرجهانیان و آقای جهانگیری 1307 -   3 حفاظت فیزیکی آقای رنجبر 1111 -
            4 حفاظت فیزیکی (بازرسی) آقای  شهریار 1131 -
اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی             
ردیف محل نام و نام خانوادگی شماره داخلی شماره تلفن مستقیم   حوزه معاونت فنی و عمرانی
1 رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی آقای زندیه 1121 37259826   ردیف محل نام و نام خانوادگی شماره داخلی شماره تلفن مستقیم
2 کارگزین  آقای ظهرابی 1122 -   1 معاون فنی و عمرانی  آقای درفش 1223 37259816
3 کارشناس HSE خانم باقری 1122 -   2 مسئول دفتر عمران خانم علی پور 1223  
4 کارشناس منابع  انسانی خانم فارسی نیا 1141 -   3 کارشناسان عمران  آقایان  احمدی،بحرانی و مشفقی 1211 -
  مسئول آمار و برنامه ریزی  خانم فتحی 1122 -   4 کارشناس عمران  آقای حسن زاده ،احمدپور 1212 -
5 مردم یار و حراست فیزیکی آقای رضایی و آقای روحانی 1111 -   5 کارشناس عمران  آقای حسینی ابدالی رستمی 1213 -
        -   6 کارشناس عمران  آقایان بهزادی، برزین و حسینی  ابولوردی  1218 -
        -            
            حوزه معاونت خدمات شهری
دبیرخانه    ردیف محل نام و نام خانوادگی شماره داخلی شماره تلفن مستقیم
ردیف محل نام و نام خانوادگی شماره داخلی شماره تلفن مستقیم   1 معاون خدمات شهری آقای  منفرد  1210 37259819
1 مسئول دبیرخانه خانم  گلستان  1119 -   2 دفتر دار  خدمات شهری  آقای گلستانی 1210 37259819
2 متصدی دبیرخانه خانم شمسی 1138     3 کارشناس خدمات شهری آقای محمدپور 1210 -
واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات   4 مسئول کنترل تخلفات  آقای  جعفری - 37264566
ردیف محل نام و نام خانوادگی شماره داخلی شماره تلفن مستقیم   5 کارشناس حمل و نقل و ترافیک آقای جهان دیده 1217 -
1 کارشناس مسئول IT آقای اسدسنگابی  1215 -   6 مسئول امورشهرو تاسیسات آقای شریفی راد 1220 37259818
            7 دفتردار امورشهرتاسیسات آقای اکبری  1220 -
حوزه مالی و اقتصادی   8 کارشناس تاسیسات آقای قائدی 1220 37256294
ردیف   نام و نام خانوادگی شماره داخلی شماره تلفن مستقیم   9 کارشناسان امورشهر آقایان جعفرزاده  1222 37256292
1 معاون مالی و اقتصادی  آقای بابایی 1209 37259814   10 مسئول137 اقای فرهنگیان 1222 -
2 رییس مالی (صدور چک) خانم توکلی 1206 37259817   11 مسئول سیما، منظر و فضای سبز خانم گرمنجانی 1224 37259823
3 کارشناس مالی (ممیزی) خانم صفرعالی 1207 -   12 کارشناسان فضای سبز کوراوند ، فروغی 1224  
4 کارشناس مالی (بودجه و اعتبارات) خانم  راسخی 1207     امور املاک و مستغلات
5 کارشناس مالی خانم شیروانی 1206 -   ردیف محل نام و نام خانوادگی شماره داخلی شماره تلفن مستقیم
6 کارپرداز آقای مهدی پور 1205 -   1 مسئول امور املاک و مستغلات --- 1010 -
7 کارشناس مالی (قراردادها) آقای رازقی 1205 -   2 کارشناسان املاک آقایان غلامی وایزدی  1009 -
8 کارشناس مالی (تنظیم اسناد وجوه نقد) آقای ابوالفضلی 1204 37259817            
9 جمعدار اموال  آقای  تقدیری 1012 37259817   امور حقوقی
        -   ردیف محل نام و نام خانوادگی شماره داخلی شماره تلفن مستقیم
            1 مسئول حقوقی خانم درخشان خادمیان 1011 -
حوزه شهرسازی و درآمد   2 کارشناسان حقوقی آقای کوهکن و محمد جانی 1009 -
ردیف محل نام و نام خانوادگی شماره داخلی شماره تلفن مستقیم            
1 معاون شهرسازی و معماری آقای رحمانیان 1114 37259827            
2 رئیس فنی  آقای زارعی 1126 -   کمیسیون ماده صد 
3 دفتردار معاون شهرسازی و معماری آقای صاحبی 1127 37259827   ردیف محل نام و نام خانوادگی شماره داخلی شماره تلفن مستقیم
4 شهرسازان خانم شکیبامنش   1112 -   1 دبیرکمیسیون ماده صد آقای خانی زاده 1208 -
5 مسئول ممیزی داده آمایی  املاک خانم موسوی و خانم اکرمی 1113 -   2 کارشناس کمیسیون ماده صد  آقای  ابراهیمی و کشاورزی 1208 -
6 مسئول سازه آقای گل خندان 1124 -            
  کنترل نقشه خانم مغاره 1124 -            
7 شهرسازان آقایان کارگر، سلیمانی و همایون 1129 -   امور ارتباطات و فرهنگی
8 شهرسازان آقای حسن زاده، و خانم نیازمند و رحمانی 1130 -   ردیف محل نام و نام خانوادگی شماره داخلی شماره تلفن مستقیم
9 کارشناسان توسعه معابر آقایان احمدزاده و گل دهان و همایون 1107 -   1 مسئول امور ارتباطات و فرهنگی   1120 -
11 مسئول طراحی و کارشناس زیباسازی آقای حاجی اله یار 1118 -            
12 دبیر کمیسیون معماری و شهرسازی آقای حجازی شیرازی 1123 -   امور سرمایه گذاری
13 مسئول بافت فرسوده آقای سجادیان 1123 -   ردیف محل نام و نام خانوادگی شماره داخلی شماره تلفن مستقیم
14 مسئول امور سرمایه گذاری و درآمد پایدار خانم لیلا شکری زاده 1105 37259825   1 دفتر مدیریت پروزه خانم محمدی 1101 37259808
15 کارشناسان درآمد آقای  رحمانی  1106 -            
16 کارشناسان درآمد آقای صفیان و خانم ها یاری و خیزاب 1109 -   بانک شهر
17 کارشناسان درآمد آقای  سالخورده و خانم رعنایی 1110 -   ردیف محل نام و نام خانوادگی شماره داخلی شماره تلفن مستقیم
18 نماینده اصناف خانم رضایی 1109 -   1 بانک شهر  آقای موحدیان  - 37259813
19 کارشناسان اصناف خانم مردانه  1133 -            
20 نماینده پسماند آقای رضائیان 1129 -            
21 بایگانی آقای محمودی 1007 -            
22 اسکن آقای بندگان 1018 -            
                     
آبدارخانه    
ردیف محل نام و نام خانوادگی شماره داخلی شماره تلفن مستقیم    
 
1 آبدارخانه طبقه اول - 1219 -    
2 آبدارخانه طبقه زیرزمین - 1017 -    
             

منبع : منطقه دو
۱۸۶۳۲
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

سامانه ها
پیوندها
نشانی
فلکه خاتون- خیابان دلاوران بسیج -ابتدای بلوار رازی
12 - 37259808
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد

آخرین به روزرسانی پورتال: ۱۴۰۲/۰۹/۱۲