تماس با ما

مشاور و رییس حوزه شهردار آقای احلامیان  1308 37259821   مسئول حراست آقای اکبری 1305 37259824
مسئول دفتر شهردار  آقای بذرگر 1313 37259822   مسئول بازرسی  آقای قاسمی 1306 -
مسئول سرمایه گذاری آقای نیک پور 1307 -   حفاظت فیزیکی آقای روحانی 1111 -
کارشناس حمل و نقل و ترافیک آقای جهاندیده 1218 -   حفاظت فیزیکی (بازرسی) آقای عملی و عطفی 1131  
                 
رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی خانم نادری 1121 37259826   معاون فنی و عمرانی  آقای درفش 1223 37259816
کارگزین  آقای ظهرابی 1122     کارشناسان عمران  آقایان  احمدی،بحرانی و مشفقی 1211 -
کارشناس منابع  انسانی خانم فارسی نیا 1141 -   کارشناس عمران  آقای حسن زاده ،احمدپور 1212 -
مسئول آمار و برنامه ریزی  خانم کاراندیش 1141 -   کارشناس عمران  آقای حسینی ابدالی رستمی 1213 -
کارشناس HSE خانم باقری 1008 -   کارشناس عمران  خانم محمدی وآقایان بهزادی، برزین 1218 -
ترابری آقای پناهی  پور 1140 -          
مردم یار   1111 -          
کپی خانم شهریاری 1104 -          
          معاون خدمات شهری آقای  منفرد  1210 37259819
مسئول دبیرخانه خانم فتحی 1138 -   دفتر دار اجرایی  آقای تقدیری 1210 37259819
ماشین نویسی خانم  شیرازی  1119 -   مسئول کنترل تخلفات  علی جعفری - 37264566
          مسئول تأسیسات آقای شریفی راد 1006 37259815
کارشناس مسئول IT آقای اسدسنگابی  1215 -   دفتردار تأسیسات آقای اکبری 1006 -
          کارشناسان تأسیسات - - 37256294
معاون مالی و اقتصادی  آقای کریمی 1209 37259814   مسئول امورشهر آقای مسافر 1220 37259818
کارشناس مالی (تنظیم اسناد وجوه نقد) آقای دوزنده 1204 37259817   دفتردار امورشهر آقای گلستانی زاده 1220 -
کارشناس مالی (حقوق و دستمزد) آقای ابوالفضلی 1204 37259817   کارشناس امورشهر  آقای جعفرزاده 1222 -
کارشناس مالی (بودجه و اعتبارات) آقای امیدیان 1206 -   کارشناسان امورشهر - - 37256292
کارپرداز آقای غضنفری 1205 -   مسئول سیما، منظر و فضای سبز خانم گرمنجانی 1224 37259823
کارشناس مالی (قراردادها) آقای رازقی 1205 -          
کارشناس مالی (تنظیم اسناد قرادادها) آقای رازقی  1205 -   مسئول امور املاک و مستغلات آقای زارعی 1010 -
کارشناس مالی (ممیزی) خانم بذرافشان 1207 37259817   کارشناسان املاک آقایان غلامی وایزدی  1009 -
کارشناس مالی خانم شیروانی 1206 -          
کارشناس مالی (صدور چک) خانم توکلی 1207 37259817   مسئول حقوقی خانم درخشان 1011 -
کارشناس مالی خانم صفرعالی 1207 -   کارشناسان حقوقی خانم خادمیان وآقایان کوهکن و محمدجانی 1011 -
جمعدار اموال  آقای سعیدی نژاد 1012 -          
          دبیرکمیسیون ماده صد آقای خانی زاده 1208 -
معاون شهرسازی و معماری آقای رحمانیان 1114 37259827   کارشناس کمیسیون ماده صد  آقای ابراهیمی و آقای حیدری 1208 -
رئیس فنی  آقای زارعی 1126 -          
دفتردار معاون شهرسازی و معماری آقای صاحبی 1127 37259827   مسئول امور ارتباطات و فرهنگی آقای زارعی 1120 -
شهرسازان خانم شکیبامنش   1112 -   کارشناسان امور ارتباطات و فرهنگی خانم عبداللهی  1125 -
ممیزی خانم موسوی 1113 -          
شهرساز آقای سجادیان 1123 -   تلفن خانه  آقای افراسیابی 1101 37259808
مسئول سازه آقای گل خندان 1124 -   تلفن خانه  آقای افراسیابی 1102 37259809
شهرسازان آقایان کارگر، سلیمانی و همایون 1129 -   تلفن خانه  آقای افراسیابی 1103 37259810-13
شهرسازان آقای حسن زاده، و خانم نیازمند و رحمانی 1130 -          
کارشناسان توسعه معابر آقایان احمدزاده و گل دهان 1107 -   آبدارخانه طبقه اول - 1219 -
کنترل نقشه خانم مغاره 1112 -   آبدارخانه طبقه زیرزمین - 1017 -
مسئول و کارشناس زیباسازی آقایان ارقمیری و حاجی اله یار 1118 -          
دبیر کمیسیون معماری آقای حجازی شیرازی 1123 -          
کارشناس کمیسیون معماری آقای سجادیان 1123 -   محل نام و نام خانوادگی شماره داخلی شماره تلفن مستقیم
مسئول امور سرمایه گذاری و درآمد پایدار خانم لیلا شکری زاده 1105 37259825   بانک شهر  - - 37259813
کارشناسان درآمد آقای  رحمانی  1106 -          
کارشناسان درآمد آقای نجفی و خانم ها یاری و خیزاب 1109 -          
کارشناسان درآمد آقای مهدی پور و خانم رعنایی 1110 -          
نماینده اصناف آقای کرم بالا 1110 -          
کارشناسان اصناف خانم مردانه و آقای قنبری نژاد 1133 -          
نماینده پسماند آقای حیدری 1129 -          
بایگانی آقایان سالخورده و شهبازی 1018 -          
اسکن خانم نیازمند و آقای حیدری 1007 -          

منبع : منطقه دو
۱۴۶۴۲
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

سامانه ها
پیوندها
نشانی
فلکه خاتون- خیابان دلاوران بسیج -ابتدای بلوار رازی
12 - 37259808
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد

آخرین به روزرسانی پورتال: ۱۴۰۱/۱۱/۱۴