تماس با ما

آدرس: فلکه خاتون- خیابان دلاوران بسیج -ابتدای بلوار رازی
تلفن: 12 الی 37259808
فکس:37259822

 
 
طبقه همکف
تلفنخانه 37259808-13      1101-1102-1103   مسئول فنی(آقای رحمانیان) 1126
کپی 1104 نگهبانی  1132-1131
رئیس درآمد(آقایان ذهبی و رحمانی) 1105-37259825 اموراداری (خانم  جوکار) 1121-37259826
مسئول امور ارتباطات و فرهنگی (خانم نادری) 1120 کارگزینی  1122-37259826
کارشناس فرهنگی و ارتباطات(آقایان زارع و قشلاقی ) 1125 معماری و توسعه معابر(آقایان احمد پور-زارعی-اسماعیلی) 1124
درآمد(آقای مهدی پور  - زارعی) 1106-1133 معماری و نقشه برداری آقای حجازی  1123
درآمد(خانم رعنایی -خیزاب) 1110 دبیرخانه (فتحی ) 1138
اصناف (آقای کرم بالا) 1109   ماشین نویسی(خانم ها بیات-دهقانی ) 1119
کارتکس و مردمیار(آقایان صاحبی-پیشرو) 1111 طراحی(آقایان ارقمیری- حاجی اله یار) 1118
گیشه شهرسازی (خانم ها  امجدنیا-نیازمند-لطفعلیان) 1112 گیشه شهرسازی(آقایان حسن زاده-سجادیان) 1130
گیشه شهرسازی(خانم ها دهبندی-ستاری نژاد) 1113 کارشناس پسماند(آقای شبانی) 1129
معاون فنی-(آقای حق نگهدار) 1114-37259827 گیشه شهرسازی(آقایان کارگر-رحمانی) 1128
دفتر معاون فنی-(آقای مصطفوی) 1127-37259827 موتوری 1140
طبقه اول
کامپیوتر(آقایان راد و هژبری) 1215   کارشناسان عمران (آقایان همایون-حسن زاده-مشفقی-حسینی-ابدالی-پردال-احمدی-احمدپور) 1211-1212-1213
تنظیم اسناد ( آقای امامی ودوزنده) 37259817- 1204
حقوق و دستمزد (آقای ابوالفضلی ) 1205-37259817 اتاق فکر (خانم ها صدیق-کشاورزی) 1217
بودجه،قراردادها،کارپردازی(آقایان رازقی- غضنفری- خانم زارعی) 1206 تاسیسات(آقایان شریفی راد-اکبری) 1218-37259815
ممیزی-صدور چک(خانم توکلی- خانم بذرافشان ) 1207-37259817 آبدارخانه طبقه اول 1219
کمیسیون ماده صد(آقایان پاداش نیک-گرمسیری) 1208 امور شهر(آقایان مسافر وگلستانی) 1220-37259818
معاون مالی اقتصادی  (آقای زندیه) 1209-37259814 کارشناسان امور شهر(آقایان  جعفرزاده-امیری-شهیازی) 1221-1222
فضای سبز  1224-37259823 آقای دژ 1218
معاون اجرایی(آقای باقری-تقدیری) 1210-37259819 معاون فنی و عمرانی(آقای رزمجویی) 1223-37259816
    طبقه دوم  
حراست(آقای  احترامیان) 1305-37259824   مطالبات(آقایان سمنگویی-رحیمی) 1307-37259821
بازرسی(آقای شکری) 1306 دفتر شهردار 1313-37259822
      اجرایی  
  تخلفات(آقایان احمدی-آقاحسینی) 37264566   کارشناسان تاسیسات 37256294
کارشناسان امور شهر 37256292   خانه محله دهپیاله(خانم شیراحمدی) 37518061
خانه محله شهرک بهار (خانم ایزدی) 9399178579   خانه محله شیخ علی چوپان (خانم استادی) 37504185
طبقه زیر زمین 
انباردار(آقای سعیدی نژاد) 1012   اسکن ( خانم ها فارسی نیا - نیازمند-موسوی) 1008-1007
حقوقی(خانم قرایی-آقایان کوهکن-محمودی) 1011   تاسیسات ( آقایان شریفی راد -اکبری )  1006- 37259815
املاک  و مستغلات ( غلامی -زارعی)  1010-1009 بایگانی  1018
آبدارخانه طبقه زیر زمین  1017 فکس منطقه  37259822
کد پستی اداره  7153163498    

منبع : منطقه دو
۷۴۱۱
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است