شهردار منطقه دو :  مهندس بهرامی نژاد
کارشناسی ارشد : شهرسازی از دانشگاه شیراز

 
                                                   سابقه کار1- کارشناس شهرسازی معاونت شهرسازی
2- معاون معماری و شهرسازی منطقه 3
3- سرپرست شهرداری منطقه 3
4- معاون معماری و شهرسازی منطقه 1
5- معاون معماری و شهرسازی منطقه 2
6- معاون معماری و شهرسازی منطقه 10
دارای 15 سال سابقه کار
                                                  عناوین افتخارات

1- کارمند نمونه منطقه 3
2- کارمند نمونه منطقه 1
3- کارمند نمونه منطقه 2

مقاله منتشر شده درخصوص مدیرت شهری                                   


تلفن تماس : 37259822
zone2@shiraz.ir

ملاقات عمومی شهردار : یکشنبه ها ساعت 8 - 11